Admico Revision AB© 2008 • Privacy Policy • Terms of Use

Länkar:

• Revisorsplikten
För- och nackdel med att
avskaffa revisorsplikten.

• Skatteverket »
Länk till skatteverkets hemsida.

• Bolagsverket  »
Länk till Bolagsverkets hemsida.

 


Välkommen till Admico Revision ABs hemsida.

Detta är en temporär hemsida i avvaktan på att vi tar fram en ny sida.

Nedan följer våra kontaktuppgifter:

Lars Jacobsson Ingemar Hagblom
Auktoriserad revisor Revisor
Mail: l.jacobsson@admico.se i.hagblom@admico.se
Mobil: 070 - 760 32 32 070 - 497 8000
Tele: 08 - 473 06 30 0411 - 200 14
Tele ip: 08 - 5591 4375
Fax: 08 - 544 745 80 08 - 503 113 25
Postadress: Box 7025 Köpmangatan 7
Postnummer: 170 07  Solna 276 30  Borrby

 

 

Redovisningskonsulter:

• RedovisningsBorgen AB »
• Waxholms Bokföringsbyrå »
• LoKi - Redovisning i Täby »
• Ekonomi & Bokföring T Holm AB »
• AFAB Redovisning AB  »
• Serveco Bokföringsbyrå AB  »
• Ekonomiq i Norrort AB  »


  

Pacta sund servanda